6/5/16

#18 PARTEE FREEDAYS

Avui reunió amb la Mancomunitat La Plana i visita als fenomens de Domestic Data Streamers.

-

Today meeting with Mancomunitat La Plana and visit to the freaks of Domestic Data Streamers.