26/2/16

#03 PARTEE FREEDAYS

Els divendres a l'estudi tenen una màgia indescriptible.

Avui han vingut la gent de la revista digital La Tornada, l'Humbert Clotet de FIU Festival, alguns membres de Blue Gecko, el grup Bonobos i l'Elisenda Oms de la marca de disseny de moda Carlota Oms.

-

Fridays in our studio have an undescribable magic.

Today we were greeted by the people of digital magazine La Tornada, Humbert Clotet of FIU Festival, some members of Blue Gecko, the music band Bonobos and Elisenda Oms of the fashion design brand Carlota Oms.
22/2/16

#02 A VISTA DE CAMPANAR


Aquest dissabte passat es va inaugurar "A vista de campanar", una exposició de fotografia de denúncia social en el marc del Viccc 2016 que només es pot veure des de dalt el campanar de la Pietat de Vic. A Partee ens hem encarregat de tota la gràfica. Us animem a veure-ho amb els vostres propis ulls.

En breus, podreu veure-ho a la nostra web.

-

Last saturday was officially inaugurated "A vista de campanar", a social photograhpy exhibition as part of the Viccc 2016 that can be seen only from the top of Pietat bell tower in Vic. We have been in charge of  all the graphic production. We encorage you to see it with your own eyes.

In short, you will be able to see it in our web.

-

Premsa/Press:
http://cat.elpais.com/cat/2016/02/20/cultura/1455993828_455425.html
http://www.el9nou.cat/noticies_o_%7C_/46036/mes-300-persones-han-visitat-l%E2%80%99exposicio-vista-campanar%E2%80%9D
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20160211/302085717425/fotografias-tejados-vic.html


16/2/16

#01 OUR MANIFESTO

A Partee vivim els projectes com si fossin fills nostres: ens meravellem amb el sorgiment miraculós de la seva existència; ens divertim veient els seus primers passos; observem com es fan grans de sobte i com surten al món real a fer-se un nom.

Per això, ens agrada dir que Partee -tal com el propi nom insinua- és la celebració del procés creatiu. Una celebració on cada projecte és una festa desenfrenada en la qual pot passar absolutament de tot. Hi han vegades en que ens alcem a la pista de ball victoriosos; d'altres caiem rodons, ebris de flirtejar amb les idees equivocades; en altres ocasions, simplement, baixa la realitat com si fos un veí cabrejat per esbroncar-nos; etc. 

Així, la nostra filosofia es resumeix en 7 principis a mode de suggerència que es podrien aplicar tranquil·lament a la vida en general:

1- No et posis límits a l'hora de buscar idees – els aspectes tècnics o el client ja et limitaran-. La creativitat és la imaginació domesticada; deixa-la desbocar sovint.

2- Gaudeix del procés creatiu. O el que és el mateix: el camí per culminar un projecte és tant o més important que el resultat final.

3- Fes servir les mans tant com puguis: són, després de la imaginació, la millor eina que tenim.

4- Estima la llum, els colors i les formes com si fos la primera i última vegada que els veus.

5- Sigues autocrític amb el resultat. Si alguna feina et sembla perfecta és que no te l'has mirat bé. La perfecció no existeix. Busca el balanç d'imperfecció idoni. 

6- Considera l'error com una oportunitat preciosa. Els encerts fan sentir bé. Aprendre de les equivocacions et fa imparable.

7- Deixa el client -i el món en general- millor de com te l'has trobat.

L'equip de Partee.

_

In Partee studio we live the projects as if they were our sons: we wonder with their miraculous emergence; we enjoy seeing their first steps; we note how they grow up suddenly and how they come out into the real world.

For that reason we like to say that Partee -as its name suggests- is the celebration of the creative process. A celebration where each project is a wild party where it could happen absolutely everything. There are times that we raise victorious on the dance floor; sometimes we fall flat, drunk of flirt with the wrong ideas; other times, simply, the reality comes down the stairs as it would an angry neighbor to tell us off; etc.

In this way, our philosophy can be summarized in 7 principles as a suggestion that could be easily applied to life:

1- Don't set limits in seeking ideas -the technical aspects or the client will-.
The creativity is the domesticated imagination; let it bolt frequently.

2- Enjoy the creative process. Or what's the same: the path to finalize a project is even more important than the final result.

3- Use your hands as often as possible: they are, after the imagination, the best tool we have.

4- Love the light, the colors and the shapes as it was the first and last time you see them.

5- Be auto-critical with the result. If some work seems perfect to you, it means you haven’t looked at it enough. The perfection doesn't exist. Seek a balance of suitable imperfection.

6- Consider the error as a precious chance. Successes make you feel good. Learning from mistakes makes you unstoppable.

7- Leave the client -and the world in general- better than you've found it.

Partee team.